لیست پروژه های سایت

رنگ هایی که در سمت راست جداول مشاهده می کنید نشانده وضعیت پروژه می باشند:

  •   بازه انتظار
  •   باز
  •   در حال اجرا
  •   پایان یافته
  •   بسته شده
  •   حذف شده
  •   در حال بررسی
تایپایران
  • با وجود تایپایران به راحتی پروژه های تایپ در هرزمان و مکان به انجام می رسد.
  • تایپایران یک بستر کارآفرینی بزرگ است که می توانند برای هزاران تایپیست کارآفرینی ایجاد کند.
  • تایپایران یک پشتوانه قوی برای تمام تایپ و تکثیری ها، کافی نت ها و مراکز خدمات تایپی است.

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به تایپایران می باشد. قدرت گرفته از کارایران