اولین و بزرگترین مرکز تخصصی تایپ در ایران


تایپایران یک بستر آزاد برای انجام پروژه های تایپی به صورت دورکاری است


ثبت رایگان پروژه و سپردن به هزاران تایپیست

ثبت نام رایگان و کسب درآمد مطمئن

تعداد کاربران

0

تعداد پروژه ها

0

صفحات تایپ شده

0

مبلغ پروژه ها (ریال)

0

پروژه های خود را رایگان ثبت و مجری خود را از هزاران متخصص انتخاب کنید

تایپ در ورد
پاورپوینت
ورود داده به اکسل
صفحه آرایی
تایپ از فایل صوتی
انجام تحقیق و مقاله
رسم نمودار و چارت
آخرین رویدادهای سایت
زمان نوع کاربر شرح

ارسال فایل نهایی
فایل نهایی پروژه ی "مجموعه صوتی" آماده و ارسال گردید.

ارسال فایل نهایی
فایل نهایی پروژه ی "تایپ از اسکن در ورد" آماده و ارسال گردید.

پیشنهاد جدید
پیشنهاد جدید به پروژه ی "مشتری" داده شد.

ارسال فایل نهایی
فایل نهایی پروژه ی "4 صفحه تایپ برای فردا صبح ساعت شش" آماده و ارسال گردید.

پیشنهاد جدید
پیشنهاد جدید به پروژه ی "قالی" داده شد.

ارسال فایل نهایی
فایل نهایی پروژه ی "5 صفحه برای فردا ساعت 6 صبح" آماده و ارسال گردید.

آخرین مطالب وبلاگ

تایپایران
  • با وجود تایپایران به راحتی پروژه های تایپ در هرزمان و مکان به انجام می رسد.
  • تایپایران یک بستر کارآفرینی بزرگ است که می توانند برای هزاران تایپیست کارآفرینی ایجاد کند.
  • تایپایران یک پشتوانه قوی برای تمام تایپ و تکثیری ها، کافی نت ها و مراکز خدمات تایپی است.

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به تایپایران می باشد. قدرت گرفته از کارایران